Sociëteit Het Meisjeshuis

Evenement: Kunst en Cultuur Kring

Naam Kunst en Cultuur Kring Locatie
Begindatum 15-05-2019 Einddatum 15-05-2019
Aanvang 20:15 Einde
Bijzonderheden
Omschrijving

Kunstenaarsportret van Caravaggio. Lezing met muziek door JOSÉE CLAASSEN. 

 

 

Michelangelo Merisi, beter bekend als Caravaggio (1571-1610) maakte zowel op zijn opdrachtgevers, de kardinaal del Monte en de bankier Vicenzo Giustiniani, als op zijn collega kunstenaars een verpletterende indruk met zijn schilderijen. En ook nu nog heeft zijn werk een enorme aantrekkingskracht op veel mensen. 

Hij staat bekend om zijn waarheidsgetrouw weergeven van de werkelijkheid en dus hebben mensen op zijn schilderijen rimpels of rouwrandjes onder hun nagels. Hij had echter ook veel kennis van de onderwerpen die hij schilderde. Dat deed hij niet alleen verbluffend goed, maar ook intelligent. 

 

Caravaggio groeide op in Milaan, waar Carlo Borommeo ingrijpende veranderingen doorvoerde in de kerk – en dus ook in het leven van de Milanezen van toen. Carlo Borommeo was een groot pleitbezorger van volkskunst en juist dat volkse zien we, niet toevallig, terug in de kunst van Caravaggio. Het leidde tot aangrijpende en ontroerend mooie voorstellingen van bijbelse taferelen.  

Caravaggio was een opvliegende man, die vaak ruzie maakte en daardoor in de problemen kwam. Meestal redden zijn invloedrijke kennissen hem wel, maar uiteindelijk liep het fataal af. Caravaggio stierf relatief jong, maar zijn kunst bleef bestaan. In de kerken en paleizen en tegenwoordig in musea. Nog bij zijn leven werd zijn stijl nagevolgd. 

 

De opdrachtgevers van Caravaggio gaven niet alleen geld uit aan beeldende kunst. Ze gaven ook componisten opdrachten tot het componeren van allerlei muziek. Tijdens de lezing gaat u zodoende muziek horen van onder andere Gabrieli, Arcadelt en Monteverdi. Dat was vaak zulke prachtige muziek dat componisten en choreografen uit de 20ste eeuw zich erdoor lieten inspireren en nieuwe muziek en/of een ballet schreven. U ziet en hoort voorbeelden hiervan. 

 

Materiaal genoeg dus voor een boeiend kunstenaarsportret van deze schilder die zich zowel in de kringen van kardinalen en bankiers bewoog als in taveernes, bij oplichters en prostituées. 


Gratis voor leden van de sociëteit. Introducés van harte welkom. Kosten voor hen: vijftien euro. 
Aanmelden via de web site of via 


Let op: om u aan te melden voor een activiteit moet u zijn aangemeld bij de website!

Sitefuncties

Vereniging Sociëteit Het Meisjeshuis — bestuur@societeithetmeisjeshuis.nl


Ogenblik a.u.b. ...