Sociëteit Het Meisjeshuis

English: About Het Meisjeshuis

Historie. Dat is wat Het Meisjeshuis ademt. Een geschiedenisomschrijving is kort en bondig weergegeven in het rechtermenu,

In het huidige Meisjeshuis, draait het om de sociëteit. Het is een plek voor een goed gesprek, een goeie borrel en een gewaardeerd gezelschap. Sociëteit Het Meisjeshuis is dé ontmoetingsplek voor personen die zich verbonden voelen met Delft, Kennisstad. Mensen uit diverse gelederen ontmoeten elkaar in een prettige sfeer op een plek met ambiance. De sociëteit is drager voor vriendschap en werkelijke interesse voor elkaar.  
De activiteiten zijn op een cultureel, filosofisch, maatschappelijk en historisch niveau, dit alles in de context van een historisch huis met een historische tuin in het hartje van Delft. Het oude pand heeft een lange geschiedenis. Lange tijd heeft het gefunctioneerd als weeshuis voor meisjes, waaraan het ook haar naam ontleend. 

Geschiedenis

Het Meisjeshuis zoals het nu nog op  de oude Delft staat, werd in 1769 gebouwd. Daarvoor stond er een klooster, het Heilige Geestzusterhuis. Vanaf 1578 tot halverwege de vorige eew werd dit klooster gebruikt als weeshuis voor meisjes. Begin vijftiger jaren werd de zorg voor de wezen overgenomen door de overheid. Aan weeshuizen in de klassieke zin was vanaf die tijd geen behoefte meer.

Gemeente Delft werd toen de nieuwe eigenaar van het Meisjeshuis. Het gebouw kreeg diverse kantoorbestemmingen. Begin 2000 werd bekend, dat de Gemeente Delft het weer wilde verkopen en januari 2003 was de verkoop aan Stichting het Meisjeshuis een feit.

Het monumentale pand ligt aan één van de mooiste grachten van Delft. Het bestaat uit een voorhuis met regentenkamers, achterhuis, kelder, binnenplaats en tuin. De prachtige, heel oude plataan in de tuin is bij veel Delftenaren bekend. Zowel het voorhuis als het achterhuis bestaat uit 3 bouwlagen. De restauratie is in volle gang. Zoveel mogelijk originele details blijven behouden. Er komt een lift in het gebouw en het wordt uitgebreid met een nieuwe kelder, die bestemd is voor opslag en sanitaire voorzieiningen. Begin 2005 wordt het Meisjeshuis opnieuw in gebruik genomen.

De Exploitatie Stichting Het Meisjeshuis gaat het pand exploiteren en beheren vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

Sitefuncties

Vereniging Sociëteit Het Meisjeshuis — bestuur@societeithetmeisjeshuis.nl


Ogenblik a.u.b. ...