Sociëteit Het Meisjeshuis

Bestuur Vereniging Het Meisjeshuis

Functie Naam Email Foto
Voorzitter Jan Derwort
Secretaris Len Duymaer van Twist
Penningmeester Harry van Heesewijk
Algemeen bestuurslid Robert Dupuis
Kees Frakking
Ria Hermans

Sitefuncties

Vereniging Sociëteit Het Meisjeshuis — bestuur@societeithetmeisjeshuis.nl


Ogenblik a.u.b. ...